Murarfirma Tommy Wiberg

Murarfirma Tommy Wiberg har funnits sedan 1975. Har du en idé, hjälper vi dig att förverkliga den, inget är för komplicerat för oss!

Vi murar öppna spisar, skorstenar, vedspisar, sätter in kaminer och insatser, och utför skorstenstätningar mm.

Arbete med ROT-avdrag
Arbetskostnaden för installation eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion. Det räknas som ROT-arbete. Förutsättningarna är att arbetet utförs i en bostad som du äger. Observera att det inte gäller nybyggnation.

ROT-avdraget görs enligt fakturamodellen. Det innebär att du som köpare bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Du får därmed din preliminära skattereduktion direkt. Läs mer om ROT-avdrag på skatteverkets hemsida.

Du når oss på telefon 08-38 75 80, eller mobil 070-638 75 80.